Τμήμα Πυροπροστασίας

Η λήψη μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς τους οποίους έχει θεσπίσει το κράτος, είναι αναγκαία για την προστασία των υλικών αγαθών, της ανθρώπινης ζωής καθώς και του περιβάλλοντος.

 

Η πυροπροστασία αφορά κάθε είδους δραστηριότητες και τα μέτρα που λαμβάνονται είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, εξαρτώνται από τη χρονολογία κατασκευής των κτιρίων, από τον εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση, από τις πρώτες ύλες με τις οποίες ασχολείται καθώς και από τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στη μονάδα.

Η ΕLGΕΚ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και στην επίβλεψη της σωστής εφαρμογής και λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε είδους εξειδικευμένη δραστηριότητα.

 

Στην Παθητική Πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί κατά την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

 

Στην Ενεργητική Πυροπροστασία

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Μελέτη Πυροπροστασίας υποχρεούνται να συντάξουν οι κάτοχοι βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών. Σύμφωνα με το Π.Δ 71/88, για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις εξαιρουμένων των κατοικιών κάτω των 5 ορόφων, που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί μετά το 1989, είναι υποχρεωτική η σύνταξη Μελέτης Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης και εκδίδεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης είτε με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογικών που αποδεικνύουν την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη είτε με διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ