Τμήμα Πιστοποιήσεων

Οι σύγχρονες συνθήκες λειτουργίας επιβάλλουν σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα

από το μέγεθος ή το αντικείμενό της, να εφαρμόσει το ιδανικό γι’ αυτήν σύστημα

ποιότητας. Βασικό στόχο των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας δεν αποτελεί μόνο

ο εντοπισμός προβλημάτων ποιότητας, αλλά και η πρόληψή τους και συνεχής

βελτίωση της επιχείρησης.

Η ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ αναλαμβάνει την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων:

1.Διαχείρισης ποιότητας _ISO 9001-2015

2.Περιβαλλοντικής διαχείρισης _ISO 14001- 2015

3.Διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία _OHSAS 18001-2007

4.Διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων _HACCP, ISO 22000

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών φακέλων και

μελετών για την πιστοποίηση προϊόντων. H σήμανση CE αποδεικνύει τη

συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της

Ευρωπαϊκής Ενωσης και εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια των

εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Πιστοποιήσεις προϊόντων CE
  • Σχέδιο και μελέτη προϊόντων και κατασκευών
  • Πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας μηχ. έργου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ