Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 43, κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί και του κλάδου δραστηριότητας,   οφείλει να έχει στη διάθεση της μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά τη εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

 

Στόχος  της  μελέτης  είναι ο  εντοπισμός των πάσης φύσεως, μορφής, τύπου και αιτιολογίας κινδύνων που προκύπτουν κατά την παραγωγική / εργασιακή διαδικασία, η επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των μέσων ατομικής προστασίας και η  αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών που πρέπει να ληφθούν ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας της εργασίας βάσει των κείμενων διατάξεων. Διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι και αφορούν είτε καθημερινές εργασίες στον εργασιακό χώρο είτε εργασίες που πραγματοποιούνται σπάνια στην επιχείρηση.

 

Η μελέτη εκπονείται μία φορά και γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιείται μια προσπάθεια συνολικής καταγραφής των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν την επιχείρηση. Έχει διεπιστημονικό πεδίο αντικειμένου και έτσι συμμετέχουν   εξειδικευμένα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί κ.α.) ώστε να καλύπτονται όλα τα γνωστικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της.

 

Η ΕΞΥΠΠ ΕLGΕΚ διαθέτει όλες τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές, τον ειδικό εξοπλισμό αλλά και τους ανάλογους επαγγελματίες ώστε να παρέχει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία τις παραπάνω υπηρεσίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

Τηλ: +30 2310 446 100Fax: +30 2310 458 062

E-mail

Url: www.elgek.comE-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ
espa_georgoudis