Πραγματογνωμοσύνες Ατυχημάτων

Η ΕΞΥΠΠ ΕLGΕΚ διαθέτοντας πολλή μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία συντάσσεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας. Αναλαμβάνει την πραγματοποίηση διερευνήσεων σε πάσης φύσεως εργατικά ατυχήματα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας με σκοπό τον έλεγχό τους σε θέματα ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη οδηγιών και διαδικασιών ασφάλειας. Η τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο στην αναζήτηση και τον προσδιορισμό των πραγματικών αιτιών ενός ατυχήματος και στην εύρεση όλων των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την παρεμπόδιση της επανάληψης του, ενώ συμμετέχει παράλληλα στην ενδεχόμενη δικαστική εξέλιξη του ατυχήματος.

Οι πραγματογνωμοσύνες που αναλαμβάνουμε διενεργούνται για ατυχήματα / ζημιές που προκαλούνται από:

  • Φωτιά ή έκρηξη
  • Φυσικές Καταστροφές (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμοί κ.ά.)
  • Μηχανικές και Ηλεκτρονικές Βλάβες
  • Τεχνικά Έργα
  • Μεταφορές προϊόντων, Φορτοεκφορτώσεις κ.λπ.
  • Οχήματα και Μηχανήματα Έργου
  • Κακή χρήση εξοπλισμού – εγκαταστάσεων
  • Ανθρώπινα λάθη – παραλείψεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ