Ειδικές Μελέτες

Η ΕΞΥΠΠ ΕLGΕΚ, μέσα στα πλαίσια του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει, έχει την δυνατότητα να εκπονεί με αξιοπιστία μελέτες ειδικών απαιτήσεων για διάφορα τεχνικά πεδία όπως:

  • Μελέτης Πρόληψης Κινδύνων από Εκρήξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 42/2003 σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ (οδηγία ΑΤΕΧ)
  • Μελέτη Ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613 ΦΕΚ 376 Β της 19/03/2007 (καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών  – συνθήκη SEVESO ΙΙ). Η ύπαρξη της μελέτης αυτής είναι υποχρεωτική για όσες επιχειρήσεις υπάγονται στην εν λόγω διάταξη, ανάλογα με τις ποσότητες των ουσιών που αποθηκεύουν.
  • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, διαρροές επικίνδυνων αερίων, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.α.)
  • Μελέτη σήμανσης εργασιακών χώρων
  • Μελέτη αναγνώρισης νομοθετικών υποχρεώσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ