Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν. 3850/2010. Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εκπρόσωπο της επιχείρησης και στους εργαζομένους της είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον ιατρό εργασίας σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

 

Ο Ιατρός Εργασίας:

  • Επισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης βάσει του προγράμματος που καταρτίζεται σε συνεννόηση με την εταιρεία-πελάτη και καθορίζεται στο θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ πρόγραμμα επισκέψεων της εγκατάστασης.
  • Συντάσει ή ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου
  • Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας των εργαζομένων
  • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον τρόπο αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό στις Α’ βοήθειες
  • Μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων  και καταχωρεί τα αποτελέσματα στον ατομικό ιατρικό φάκελο  του εργαζόμενου
  • Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για τα ευρήματά του και προτείνει για το κάθε εργαζόμενο τις απαραίτητες εξετάσεις.
  • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ βιβλίο Υποδείξεων της επιχείρησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

Τηλ: +30 2310 446 100Fax: +30 2310 458 062

E-mail

Url: www.elgek.comE-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ
espa_georgoudis