Τμήμα ‘Ερευνας και Αξιοποίησης Ακινήτων

Το Τμήμα Έρευνας και Αξιοποίησης Ακινήτων έχει   στόχο να παρέχει  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τις κατευθύνσεις και τις υπηρεσίες στον πελάτη  που απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

 

Συγκεκριμένα ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της ΕLGΕΚ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ειδικεύεται:

 • Στην έρευνα βέλτιστης χωροθέτησης του έργου.
 • Στην έρευνα των χρήσεων γης και τον έλεγχο συμβατότητας της εκάστοτε επένδυσης.
 • Στα Πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν το ακίνητο (όροι δόμησης, παρεκκλίσεις, έλεγχος χαρακτηριστικών).
 • Στα κυκλοφοριακά θέματα που αφορούν το ακίνητο (προσβασιμότητα, άμεση ή έμμεση κυκλοφοριακή σύνδεση, μελέτες κόμβων, οδικών κλάδων).
 • Στα Περιβαλλοντικά ζητήματα του έργου (Περιβαλλοντικές άδειες, βαθμός όχλησης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις).
 • Στην έρευνα για τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας.

 

Στην ΕLGΕΚ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ υπεύθυνα και με συνέπεια αναλαμβάνουμε όλες της απαραίτητες διαδικασίες για εξέλιξη του επενδυτικού ενχειρήματος και πιο συγκεκριμένα:

 • περιβαλλοντική αδειοδότηση της επένδυσης.
 • εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης του ακινήτου με τα οδικά δίκτυα.
 • διαδικασία χορήγησης των απαιτούμενων εγκρίσεων όπως παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης, βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις.
 • αδειοδότηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • εκπόνηση των απαραίτητων μελετών εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την επίβλεψη της κατασκευής τους.
 • διαχείριση όλης της αδειοδότησης του έργου μέχρι τη λειτουργία του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

Τηλ: +30 2310 446 100Fax: +30 2310 458 062

E-mail

Url: www.elgek.comE-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ
espa_georgoudis