Υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας

Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις  (Ν.3982/2011) και η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάσει της Νομοθεσίας εμπίπτουν στην Αναγγελία Έναρξης λειτουργίας αλλά και αυτές βάσει της Νομοθεσίας θα πρέπει να έχουν αναθέσει σε υπεύθυνο μηχανικό την Επίβλεψη Λειτουργίας.

Η εταιρεία μας ΕΞΥΠΠ ELGEK αναλαμβάνοντας αυτόν τον πολύ βασικό ρόλο του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός, φέρει την ευθύνη για την επίβλεψη και τήρηση των διατάξεων της άδειας λειτουργίας, οι οποίες αφορούν θέματα:

  • Σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ολοκληρωμένης συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων.
  • Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας. Η τήρηση αυτών των όρων σε πολλές επιχειρήσεις που εφοδιάζονται με ΑΕΠΟ (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) πρέπει να ανατίθεται σε ειδικό επιστήμονα – μηχανικό. Η επιχείρηση μας διαθέτοντας και Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) έχει την τεχνογνωσία για να παρέχει αυτήν την υπηρεσία.
  • Συντήρησης δεξαμενών, λεβήτων, δοχείων πίεσης.
  • Τήρησης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων.

Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει της παρατηρήσεις που  καταχωρούνται στο βιβλίο επίβλεψης, το οποίο θεωρείται από το Ειρηνοδικείο και τηρείται από τον Μηχανικό Επίβλεψης.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Μηχανικού Επίβλεψης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η απασχόληση του Μηχανικού Επίβλεψης, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, δεν απαιτεί παρουσία σε καθορισμένο χρόνο. Ο χρόνος απασχόλησης του καθορίζεται από τους εμπλεκόμενους με βάση το μέγεθος και το αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ