Μετρήσεις

Κάθε είδους δραστηριότητα και εργασία εγκυμονεί κινδύνους έκθεσης ή πιθανής έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνους φυσικούς ή χημικούς παράγοντες. Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 37, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους, τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας. Έτσι, σύμφωνα και με το Άρθρο 38 του ίδιου Νόμου, είμαι απαραίτητη η πραγματοποίηση ελέγχου για τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Οι μετρήσεις παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο παραγόντων). Απαιτεί τη χρήση ειδικών διακριβωμένων οργάνων και συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τον κάθε τύπο μέτρησης, αλλά τον ειδικό με τις αποδεδειγμένες γνώσεις και την εμπειρία ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

 

Η ΕΞΥΠΠ ΕLGΕΚ διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και όργανα, αλλά και τους εξειδικευμένους συνεργάτες ώστε να πραγματοποιεί μετρήσεις:

  • Φυσικών Παραγόντων

_ θόρυβος (εργασιακός & περιβαλλοντικός)

_ φωτισμός

_ θερμοκρασία

_ δείκτης θερμικής καταπόνησης (WBGT)

_ ταχύτητα αέρα

_ ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

 

  • Χημικών Παραγόντων

_διοξείδιο του άνθρακα

_αέρια ( οξυγόνο, οξείδια του άνθρακα, του αζώτου κ.τ.λ.)

_διαλύτες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο κ.τ.λ.)

_αιωρούμενα σωματίδια ( αδρανής σκόνη- εισπνεύσιμη ή αναπνεύσιμη- ,

μη αδρανής σκόνη, κοβάλτιο, μόλυβδος, νικέλιο, αμίαντος, σίδηρος, γραφίτης, σκόνη

βάμβακος κ.τ.λ.)

 

  • Ηλεκτρικών Μεγεθών

_αντίσταση γείωσης

_αντίσταση μόνωσης

_τάση, ένταση &συχνότητα ηλεκτρικού ρεύματος

_συντελεστή ισχύος

_θερμογράφηση ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού,

_μέτρηση συνθ. αντίστασης βροχου σφάλματος,

_δοκιμές συνέχειας αγωγών

 

  • Βιολογικών Παραγόντων (σε συνεργασία με μικροβιολογικά εργαστήρια)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ