ΕΞ.Υ.Π.Π.

Η ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ το 2010 σε συνεργασία με τον Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΟ, Μηχανολόγο Μηχανικό και ειδικό σύμβουλο σε θέματα υγείας και ασφάλειας σε πλήθος επιχειρήσεων μέχρι την έναρξη της συνεργασίας σύστησε την «ΕΞΥΠΠ ELGEK» μέσω της οποίας παρέχει άρτιες και υπεύθυνες υπηρεσίες για την Υγεία και την Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Στόχο της ΕΞΥΠΠ ELGEK είναι η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων από κινδύνους στην εργασία τους. Οι επιχειρήσεις λοιπόν, που συνεργάζονται με την ΕΞΥΠΠ ELGEK καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και λειτουργούν με τις καλύτερες συμβουλές για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού τους.

Η πολιτική ποιότητας της ΕΞΥΠΠ ELGEK επιβάλλει την τήρηση ενός διαρκούς διαύλου με τους πελάτες μας ώστε να είναι βέβαιη η λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τις υπηρεσίες μας. Με γνώμονα τα παραπάνω η εταιρεία μας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα θέματα της Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας ώστε οι πελάτες μας να μην έρθουν αντιμέτωποι με ανυπέρβλητες δυσκολίες.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΞΥΠΠ ELGEK έχει την ακόλουθη σύνθεση:

  • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Γεωργούδης Πανος, Πολιτικός Μηχανικός
  • Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής: Πανταζης Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Μέλη: Γεωργούδη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός

 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

  • Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Τεχνικούς Ασφαλείας της ΕΞΥΠΠ ELGEK είναι ο Πανταζής Άγγελος, Μηχανολόγος  Μηχανικός
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Ιατρούς Εργασίας της ΕΞΥΠΠ ELGEK είναι η Μιχαλοπούλου Κυριακή, Ιατρός Εργασίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

Τηλ: +30 2310 446 100Fax: +30 2310 458 062

E-mail

Url: www.elgek.comE-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ
espa_georgoudis