Εκπαίδευση Προσωπικού

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 48, ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας. Η εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, διότι συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του προσωπικού και στην εμπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας.

Η ΕΞΥΠΠ ΕLGΕΚ έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε κάθε αντικείμενο που σχετίζεται με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας όπως:

 • Πυρασφάλεια
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
 • Πρώτες βοήθειες
 • Ασφαλείς χειρισμός μηχανημάτων έργου
 • Ασφάλεια σκαλωσιών
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 • Ασφάλεια χώρων εργασίας
 • Σήμανση ασφάλειας και υγείας
 • Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου
 • Διακίνηση οχημάτων και πεζών
 • Ασφάλεια μηχανημάτων
 • Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 • Εργασία σε ύψος
 • Χρήση χημικών
 • Εργασία σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους
 • Εργασία σε κλειστούς / περιορισμένους χώρους
 • Οδήγηση οχημάτων

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει και πραγματοποιεί ΕΞΥΠΠ ΕLGΕΚ είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τις εκάστοτε επιχείρησης, ώστε με αποτελεσματικό και εστιασμένο τρόπο να ενημερώνεται το προσωπικό, βάσει των απαιτήσεων της επιχείρησης και της εργασιακής δραστηριότητας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης χορηγούνται και βεβαιώσεις παρακολούθησης προς τους εκπαιδευόμενους.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ