Τμήμα Περιβάλλοντος

Οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές μελέτες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή κάθε έργου, Με την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική νομοθεσία να θεσπίζουν όλο και αυστηρότερους κανόνες για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση των λυμάτων, του νερού και της ενέργειας, οι ανάγκες για αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίας με εξειδίκευση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και ικανότητα στη διαχείριση σύνθετων έργων, αυξάνονται σταθερά.

 

Η εμπειρία της εταιρείας ΕLGΕΚ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ σε ανάλογες μελέτες σας εξασφαλίζει άμεση και εγγυημένη αδειοδότηση της επιχείρησής σας.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1.Περιβαλλοντικές μελέτες για εγκατάσταση και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων

2.Άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (συλλογή,μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση)

3.Μελέτη χωροθέτησης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης και την εγκατάσταση κάθε είδους επιχείρησης

4.Άδειες χρήσης νερού για γεωτρήσεις

5.Μετρήσεις φυσικοχημικών ποιοτικών παραμέτρων αερίων και υγρών αποβλήτων

espa_georgoudis