ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΗ – ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ

About This Project

ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΗ – ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ – Β. κοπής &κατεργασίας σιδήρου οικοδομών

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:

  • Εκπόνηση μελετών για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Άδεια Λειτουργίας
Category
Έργα Μελέτης