ΜΑΓΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

About This Project

ΜΑΓΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:

  • Εκπόνηση μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης.
Category
Έργα Επίβλεψης, Έργα Μελέτης