ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

05672gs

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΑΓΓΟΥΡΑΣ-AMBASSADRO HOTEL. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του ξενοδοχείου με την ΕΥΑΘ και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του από τον ΕΟΤ.espa_georgoudis