ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΜΙΧ. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ-ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την νομιμοποίηση κτιρίου αποθήκης στο εργοστάσιο του πελάτη και έκδοσης άδειας λειτουργίας.

No Comments

Post A Comment