ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

05672gs

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΜΑΓΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την ανέγερση εμπορικής αποθήκης στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικήςespa_georgoudis