ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΕΒΕ. Το έργο αφορά την ολοκληρωμένη παροχή τεχνικών μελετών για την ανακατάταξη εθνικού οδικού δικτύου και την προσθήκη αποθηκευτικού χώρου στο εργοστάσιο του πελάτη στην Ν.Σάντα Κιλκίς

No Comments

Post A Comment