ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

05672gs

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΕΒΕ. Το έργο αφορά την ολοκληρωμένη παροχή τεχνικών μελετών για την ανακατάταξη εθνικού οδικού δικτύου και την προσθήκη αποθηκευτικού χώρου στο εργοστάσιο του πελάτη στην Ν.Σάντα Κιλκίςespa_georgoudis