ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΑΕ. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την ριζική ανακαίνιση κτιρίου κατοικιών ώστε να γίνει αλλαγή χρήσης και να αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων.

No Comments

Post A Comment