ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

05672gs

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την ανέγερση Εργοστασίου επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων στην περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.espa_georgoudis