ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΜΠΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την προσθήκη χώρου παραγωγής στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

No Comments

Post A Comment