ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία SIRIAC ΕΠΕ. Το έργο αφορά την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης, της μελέτης ασφαλείας SEVESO III και την μελέτης για την αδειοδότηση της μονάδας παραγωγής λιπασμάτων στην περιοχή της Ν.Αγχιάλου του Δ. Χαλκηδόνος.

No Comments

Post A Comment