ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

05672gs

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία INTERALLIS ΕΠΕ. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την αδειοδότηση της μονάδας παραγωγής βελτιωτικών αρτοποιίας και αποθήκευσης λιπασμάτων στο 3ο χλμ Σίνδου –Χαλάστρας.espa_georgoudis