ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

05672gs

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία POLYECO SA. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης αποθήκης σε βιομηχανία παραγωγής εναλλακτικού καυσίμου στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου.espa_georgoudis