Νέα

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΜΠΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την προσθήκη χώρου παραγωγής στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης....

Read More

30 May ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η εταιρεία ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προχώρησε στην σύναψη νέας Σύμβασης Έργου με την εταιρεία ΒΑΜΒΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ. Το έργο αφορά την έκδοση άδειας εγκατάστασης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης, την παρέκκλιση των όρων δόμησης από το ΣΥΠΟΘΑ και την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την...

Read More